MÄSSPROGRAM
Föreläsning-workshop- seans
Samtliga föreläsningar är Gratis förutom de som är markerade med  * 
Varje föreläsning / Workshop är i 50 min

 

MÄSSPROGRAM
Föreläsning-workshop- seans de är gratis förutom de som är markerade med ett pris. Varje föreläsning/workshop är i 50 min och i Föredragsrummet Mejeriet om inget annat står bredvid informationen.
 
LÖRDAG 21 majSÖNDAG 22 maj